Home CHUẨN ĐẦU RA

Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị xây dựng, ban quản lý dự án các công trình xây dựng thuộc các doanh nghiệp xây ..
1

Ngành Dược sĩ trung cấp

Sau khi học xong, người Dược sĩ Trung cấp có kiến thức, kỹ năng thực hành, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỹ luật, ..
1

Ngành Trung cấp Sư phạm mầm non

Học sinh sau khi tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Sư phạm mầm non có thể làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công ..
1

Ngành Điều dưỡng đa khoa

Đào tạo người Điều dưỡng đa khoa có kiến thức, kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc Trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ ..
1

Ngành Marketing

Sinh viên tốt nghiệp có thể vận dụng các kiến thức và kỹ năng cũng như các lý thuyết Marketing hiện đại vào trong thực tế nhiều thách thức ..
1

Ngành Hướng dẫn Du lịch

Nắm vững những kiến thức cơ bản về văn hóa – xã hội, thành thạo những kỹ năng về nghiệp vụ hướng dẫn và lữ hành. Biết hoạch định kế ..
1

Ngành Thiết kế và Quản trị Web

Chương trình cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành về chuyên ngành thiết kế và quản trị webite, đồng thời giáo dục người học ..
1

Ngành Kế toán doanh nghiệp

Sinh viên học ngành kế toán doanh nghiệp có thể đảm nhận công tác với tư cách là nhân viên kế toán, chuyên viên tư vấn kế toán tại các doanh ..
1

Ngành Hộ sinh

Đào tạo người hộ sinh có kiến thức và kỹ năng cơ bản trình độ bậc trung học về sức khỏe sinh sản, làm nhiệm vụ cung cấp các ..
1

Ngành Quản trị Mạng máy tính

Nắm vững các kiến thức mạng máy tính. Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, rèn luyện bản thân để nâng ..
1

Ngành Y sĩ đa khoa

Chương trình đào tạo y sĩ được xây dựng để đào tạo người y sĩ có kiến thức và kỹ năng thực hành của người cán bộ y tế, ..
1