Home GIỚI THIỆU TRƯỜNG

Tổ chức Giáo Dục Hoa Kỳ (IAE)

Tổ chức Giáo Dục Hoa Kỳ (IAE) được thành lập dựa trên nguyên tắc của sự đổi mới, vượt trội và sự cống hiến nhằm mục đích nâng cao vị thế và chất lượng giáo dục Việt Nam. ..
1

Giới thiệu Trường

Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn được thành lập năm 2008, trải qua 08 năm hình thành và phát triển, hiện tại Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn có 09 ngành đạo tạo, năm 2016 nhà trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ mở thêm 03 ngành đào tạo nâng tổng số ngành đào tạo tại trường lên 12 ngành. ..
1

Thông điệp từ hiệu trưởng

 Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn được thành lập năm 2008, trải qua hơn 07 năm hình thành và phát triển Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong hệ thống giáo dục chuyên nghiệp của cả nước ..
1

Mốc sự kiện đáng nhớ

Ngày 04/04/2008 Trường Trung cấp Tư thục Kinh tế - Kỹ thuật Tây Bắc được thành lập thep Quyết định số 1519/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. ..
1

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Mục đích của Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn được thể hiện thông qua hệ thống sứ mệnh, tầm nhìn, và các giá trị cơ bản. Việc hoạch định này mang ý nghĩa chiến lược là nhằm hướng đến việc hình thành, truyền thông, và thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, và các giá trị. ..
1

Chiến lược

Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn cam kết nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, nghiên cứu, hợp tác quốc tế...vươn lên đứng đầu trong hệ thống các trường chuyên nghiệp. Việc phát triển của Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn sẽ được thực hiện thông qua năm chiến lược sau đây: ..
1

Ban giám hiệu

 Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn được thành lập năm 2008, trải qua hơn 07 năm hình thành và phát triển Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong hệ thống giáo dục chuyên nghiệp của cả nước ..
1