Giới thiệu Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

Home Giới thiệu

Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn hình thành theo mô hình đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng, đại học trong hệ thống giáo dục hiện nay. 

 

Trường Bách Khoa Sài Gòn được công nhận là trường điểm trong hệ thống các trường Trung cấp chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh về quy mô đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp; luôn đáp ứng đơn đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho doanh nghiệp. 


Sứ mệnh của Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn đã được xác định là đảm bảo sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ có đủ phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho xã hội và cạnh tranh tốt trên thị trường lao động toàn cầu.

Giới thiệu tổng quan về Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn (SPC): Lịch sử hình thành, phát triển, mục tiêu-tầm nhìn-sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của Trường Bách Khoa Sài Gòn

Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn (SPC) có nhiều cơ sở với hệ thống giảng đường, phòng ốc khang trang, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và các dịch vụ hỗ trợ đa dạng nhằm tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên.