Home KTX - Hỗ trợ chỗ trọ

HỖ TRỢ HỌC SINH - SINH VIÊN CHỖ Ở TẠI KÝ TÚC XÁ CỦA TRƯỜNG

Trong tình hình nhiều rất nhiều trường, đặc biệt là các Trường Trung cấp Chuyên nghiệp không có Ký Túc Xá cho các bạn Học sinh - Sinh viên hoặc Ký Túc Xá ở xa với Trường học. Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn đã có sẵn Khu Ký túc xá khang trang phục vụ cho nhu cầu của Học sinh - Sinh viên nhằm chăm lo, ổn định đời sống cho Học sinh – Sinh viên Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn được đảm bảo tốt nhất mọi điều kiện để theo học tại trường. Trường ..
1