Tuyển sinh Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng Đại học VLVH tại TPHCM

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Đại học vừa làm vừa học năm 2016 ngành: Sư phạm Mầm non, Cao đẳng Dược, Y tế công cộng, Đại học Điều ..
1

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược 2017

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược 2016 tại TPHCM. Điều kiện liên thông lên Cao đẳng Dược là tốt nghiệp Trung cấp ngành Dược. ..
1

Tuyển sinh liên thông Đại học Y tế công cộng

Tuyển sinh liên thông Đại học Y tế công cộng. Hình thức thi tuyển, đối tượng liên thông: Y sĩ, Y sĩ y học cổ truyền, Dân số y ..
1

Tuyển sinh liên thông Đại học Điều Dưỡng 2017

Tuyển sinh liên thông Đại học Điều dưỡng năm 2016, hình thức thi tuyển, môn thi: Toán, Giải phẫu sinh lý, Chắm sóc sức khỏe bệnh Nội - Ngoại ..
1

Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học

Tuyển sinh liên thông Đại học vừa làm vừa học năm 2016 cho ngành Ngôn ngữ Anh và Kế toán. ..
1

Tuyển sinh liên thông Đại học Sư Phạm Mầm Non

Liên thông Đại học Sư phạm mầm non năm 2016. Đầu vào là tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm mầm non hoặc giáo dục mầm non. ..
1

Tuyển sinh liên thông Y Dược TPHCM 2016

  Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Đại học Y Dược TPHCM. Hình thức thi tuyển, môn thi: Toán, Dược lý, Dược liệu, Tổ chức Quản lý y tế,... ..
1