Hằng năm Trường TRung cấp Bách Khoa Sài Gòn  ban hành “Kế hoạch biểu đồ tuần” của công tác đào tạo, quy định thời gian biểu các tuần học, kiểm tra, thi cuối học kỳ, nghỉ lễ-tết, bảo vệ thực tập, v.v…

Những thông tin này giúp sinh viên chủ động hơn trong quá trình học tập cũng như sắp xếp các kế hoạch cá nhân, vì vậy các bạn sinh viên cần lưu ý để hoàn thành các các công việc cần thiết đúng thời hạn.

 + Sinh hoạt đầu khóa(Cho khóa tuyển sinh mới)

 + Sinh hoạt đầu khóa(Cho các khóa đang học)

 + Thời gian xử lý học vụ

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường