Home Phiếu xét tuyển Trung cấp

Hồ sơ xét tuyển TCCN 2017 - Mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Để download Hồ sơ xét tuyển TCCN 2016 - Mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các bạn vui lòng click vào link bên dưới  Attachments: dkts-trung-cap-chuyen-nghiep-2017.doc ..
1

Mẫu điền thông tin trong Hồ sơ xét tuyển

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký xét tuyển của trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn năm 2016. Các bạn vui lòng xem hướng dẫn chi tiết cách điền thông tin vào các mục trong hồ sơ xét tuyển Attachments: Mẫu điền thông tin trong Hồ sơ xét tuyển ..
1

Phiếu xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp Hệ 12+02. Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Phiếu xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp Hệ 12+02. Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT Attachments: PhieuxettuyenHe12cong2_2017.doc ..
1

Phiếu xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp Hệ 12+02+03 tháng. Dành cho thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp (Trượt tốt nghiệp THPT)

Phiếu xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp Hệ 12+02+03 tháng. Dành cho thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp (Trượt tốt nghiệp THPT) Attachments: Phiếu xét tuyển Hệ 12+02+03 tháng ..
1

Phiếu xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp Hệ 9+3 (Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THCS)

Phiếu xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp Hệ 9+3 (Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THCS) Attachments: Phiếu xét tuyển hệ 9+3 ..
1

Phiếu xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp Hệ 18 tháng. Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp TCCN hoặc Cao đẳng hoặc Đại học trở lên

Phiếu xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp Hệ 18 tháng. Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp TCCN hoặc Cao đẳng hoặc Đại học trở lên Attachments: PhieuxettuyenHe18thang2017.doc ..
1

Giới thiệu

 

Trụ sở chính:

  Địa chỉ 
Số 83, Bùi Thị He, TT. Củ Chi, H. Củ Chi, TP.HCM 


 Điện thoại

(028) 37.909.800
(028) 37.908574

    0944.422.446

 

Cơ sở Gò Vấp:

 Địa chỉ
Số 1A, Nguyễn Văn Lượng, P.6, Q. Gò Vấp, TP.HCM 
 

 Điện thoại

(028) 66.813.850
     0979.953.763
    0944.422.447 


Thống kê