THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 10 + KHÓA 9 HỆ 3 NĂM

(Cập nhật ngày 17/10/2018 Cập nhật các môn học chung của khóa 10)

 

Cơ sở 1 lớp ngày:

 

Cơ sở 1 lớp đêm:

 

Cơ sở 2 lớp ngày: 

 

Cơ sở 2 lớp đêm:

 

* Lưu ý: Các bạn sinh viên xem thời khóa biểu chú ý phần ngày cập nhật để điều chỉnh lịch học cho chính xác.

 

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường