Home THÔNG BÁO MỚI Cập nhật Thông báo mới nhất về cơn bão số 13 (Khẩn) về việc các đơn vị giáo dục hoạt động trở lại bình thường vào ngày 07/11/2013

Cập nhật Thông báo mới nhất về cơn bão số 13 (Khẩn) về việc các đơn vị giáo dục hoạt động trở lại bình thường vào ngày 07/11/2013

Cập nhật Thông báo mới nhất về cơn bão số 13 (Khẩn) về việc các đơn vị giáo dục hoạt động trở lại bình thường vào ngày 07/11/2013
Tất cả HSSV của các bậc, hệ đào tạo có lịch học tại Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn (SPC) và tất cả Cán bộ CNV-GV bắt đầu làm việc trở lại bình thường từ ngày 07/11/2013 theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM tại Thông báo số 3774-GDĐT-VP ngày 06/11/2013 đính kèm

Trân trọng Thông báo