Cập nhật Thông báo mới nhất về cơn bão số 13 (Khẩn) về việc các đơn vị giáo dục hoạt động trở lại bình thường vào ngày 07/11/2013
Tất cả HSSV của các bậc, hệ đào tạo có lịch học tại Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn (SPC) và tất cả Cán bộ CNV-GV bắt đầu làm việc trở lại bình thường từ ngày 07/11/2013 theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM tại Thông báo số 3774-GDĐT-VP ngày 06/11/2013 đính kèm

Trân trọng Thông báo

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường