Kết quả điểm thi (Chi tiết) ĐH Liên thông và ĐH VLVH Trường Đại học Trà Vinh + Thông báo nhận đơn yêu cầu phúc khảo điểm thi tuyển sinh + Đơn yêu cầu Phúc khảo điểm thi tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Trà Vinh xin thông báo đến tất cả Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học Liên thông và Đại học Vừa làm vừa học - Kỳ thi tháng 12 năm 2012 Kết quả điểm thi (Chi tiết) + Đơn xin Phúc khảo. 

Điểm chuẩn của các ngành như sau:

  - Đại học Liên thông từ trung cấp ngành Công nghệ thông tin: 09
  - Đại học Liên thông từ trung cấp ngành Kế toán: 10
  - Cao đẳng Liên thông từ trung cấp ngành Dược: 10
  - Đại học VLVH ngành Luật: 12

+ Điểm ưu tiên được tính như sau:

  - Khu vực 1: Cộng thêm 1,5 điểm
  - Khu vực 2NT: Cộng thêm 01 điểm
  - Khu vực 2,3: Cộng thêm 0.5 điểm
  - Đối tượng: Từ 01 đến 05: Cộng thêm 02 điểm
  - Đối tượng: Từ 06 đến 07: Cộng thêm 01 điểm

+ Điểm Kết quả thi chi tiết theo từng ngành như sau:
  - Đại học Liên thông từ trung cấp ngành Công nghệ thông tin
  - Đại học Liên thông từ trung cấp ngành Kế toán
  - Cao đẳng Liên thông từ trung cấp ngành Dược
  - Đại học VLVH ngành Luật

Thông báo nhận yêu cầu Phúc khảo bài thi


+ Download Mẫu Đơn xin phúc khảo điểm thi tuyển sinh(Thời gian nhận đơn Phúc khảo từ ngày ra thông báo đế hết ngày 31/01/2013) Thí sinh thi tại Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn thì nộp trực tiếp cho Phòng Đào tạo và Công tác HSSV (Gặp Thầy Cường, Điện thoại: 08-37923600 (Ext: 110) hoặc di động: 0902.769.279 - 0938.985.098

Trân trọng thông báo.

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường