Home THÔNG BÁO MỚI Một số đề thi mẫu Tiếng Anh theo dạng thức khung năng lực Châu Âu

Một số đề thi mẫu Tiếng Anh theo dạng thức khung năng lực Châu Âu

Một số đề thi mẫu theo tiếng Anh dạng thức theo khung năng lực Châu Âu cho quý thầy cô và các bạn học sinh - sinh viên tham khảo

 

A2 - Download Đề thi A2

B1 - Download Đề thi B1

B2 - Download Đề thi

C1 - Download Đề thi C1

A2- Dạng thức thi A2

B1 - Dạng thức thi B1

B2 - Dạng thức thi B2

C1 - Dạng thức thi C1

Tổng hợp A1-C2