Một số đề thi mẫu theo tiếng Anh dạng thức theo khung năng lực Châu Âu cho quý thầy cô và các bạn học sinh - sinh viên tham khảo

 

A2 - Download Đề thi A2

B1 - Download Đề thi B1

B2 - Download Đề thi

C1 - Download Đề thi C1

A2- Dạng thức thi A2

B1 - Dạng thức thi B1

B2 - Dạng thức thi B2

C1 - Dạng thức thi C1

Tổng hợp A1-C2

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường