KẾT QUẢ THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 1/2018

 

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

điểm thi liên thông đại học trà vinh đợt 1/2018

điểm thi liên thông đại học trà vinh

điểm thi liên thông đại học điều dưỡng


NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG

điểm thi liên thông ngành y tế công cộng

 

Ghi chú: Học phí ngành Đại học Điều dưỡng : 11.000.000/ 1 học kỳ

               Học phí ngành Đại học Y tế công cộng: 11.500.000/ 1 học kỳ


DIEM THI TS DOT THANG 4.2018 - TC LEN DH DIEU DUONG - TCBK SAI GON.pdf

DIEM THI TS DOT THANG 4.2018 - TC LEN DH Y TE CONG CONG - TCBK SAI GON.pdfBKSG QUA BÁO ĐÀI

truong trung cap

Giới Thiệu Trường