THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05/2016

 

Thực hiện theo Quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày lễ lớn trong năm;

Thực hiện sự chỉ đạo của BGH nhà trường;

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị thông báo đến toàn thể CBNV, GV và HSSV toàn trường lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05/2016 với những nội dung cụ thể như sau:
 

1/ Thời gian nghỉ lễ:

-   Đối với nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch): nghỉ một (1) ngày  vào ngày 16/04/2016 (thứ bảy).

-   Đối với nghỉ lễ 30/04 và 01/05: nghỉ ba (3) ngày kể từ ngày 30/04/2016 (thứ bảy) đến hết ngày 02/05/2016 (thứ hai). 

2/ Tổ chức nghỉ lễ:
Để đảm bảo an toàn PCCC, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05, yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các công việc sau:
 

- Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05 đến toàn thể CBNV trong trường;
 

- Trưởng các Phòng/ Ban, Khoa/ Khối chuyên môn chỉ đạo nhân viên thuộc đơn vị tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp văn phòng làm việc và trước khi nghỉ lễ phải kiểm tra tài sản, đảm bảo an toàn văn phòng làm việc, phòng thí nghiệm, kho vật liệu, kho hóa chất và tắt toàn bộ thiết bị, máy móc, điện, nước trước khi nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05.
 

- Phòng Đào tạo và Công tác HSSV: thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05 đến các giáo viên và học sinh, sinh viên toàn trường.
 

- Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị: phân công nhân viên tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước,…trước dịp nghỉ lễ; phân công tổ bảo vệ trực điện, nước, PCCC, ANCT và trật tự ATXH đảm bảo có mặt 24/24h, nếu có vấn đề nghiêm trọng phát sinh phải báo cáo trực tiếp cho BGH, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị để có chỉ đạo xử lý kịp thời. 

 

Trên đây là thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05 năm 2016. Yêu cầu các cá nhân và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm nội dung thông báo này.

 

 

 

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường