Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố thang điểm cụ thể về chuẩn đầu ra tiếng Anh cho học sinh, sinh viên từ tiểu học đến CĐ và giáo viên tiếng Anh.

Theo đó, Sở khuyến khích học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 sử dụng bài thi TOEFL Primary step 1 (cấp độ 1). Bài thi này có 4 mức độ, tính từ thấp lên cao là 1 - 4 sao. Học sinh lớp 4, 5 sử dụng bài thi TOEFL Primary step 2 có 4 mức độ, tính từ thấp lên cao từ 1 - 4 huy hiệu. Học sinh THCS sử dụng bài thi TOEFL Junior, kết quả bài thi này có dải điểm từ 600 - 900; THPT sử dụng bài thi TOEIC hoặc TOEFL iBT hay TOEFL Junior. Sinh viên các trường TCCN và CĐ sử dụng bài thi TOEIC, có dải điểm từ 10 - 990. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên tối thiểu đạt số điểm TOEIC từ 455 - 545 (tương đương trình độ B1 loại khá).

Ngoài ra, chuẩn đối với giáo viên tiểu học, THCS là IELTS đạt 5.5 hoặc TOEFL iBT (61), FCE (60), TOEIC (600) trong đó kỹ năng nói đạt 140, viết đạt 130 tương đương với trình độ B2 theo khung trình độ năng lực ngoại ngữ của Bộ GD- ĐT.

Đối với giáo viên THPT, GDTX, TCCN, CĐ thì chuẩn IELTS là 6.5 hoặc TOEFL iBT (90), FCE (80), TOEIC (850) trong đó kỹ năng nói đạt 170, viết đạt 165 tương đương trình độ C1 theo khung trình độ năng lực ngoại ngữ của Bộ GD-ĐT.

Bích Thanh

Nguồn: thanhnien.com.vn

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường