Home THÔNG BÁO MỚI V/v Đóng học phí HK2 đối với học sinh khóa 9 (hệ 2 năm, hệ 3 năm, hệ 18 tháng); Học phí HK4 đối với học sinh khóa 8 (hệ 2 năm, hệ 3 năm); Học phí HK6 đối với học sinh khóa 7 (hệ 3 năm)

V/v Đóng học phí HK2 đối với học sinh khóa 9 (hệ 2 năm, hệ 3 năm, hệ 18 tháng); Học phí HK4 đối với học sinh khóa 8 (hệ 2 năm, hệ 3 năm); Học phí HK6 đối với học sinh khóa 7 (hệ 3 năm)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

Số:       /TB-BKSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


THÔNG BÁO

V/v Đóng học phí HK2 đối với học sinh khóa 9 (hệ 2 năm, 3 năm, 18 tháng);

Học phí HK4 đối với học sinh khóa 8 (hệ 2 năm, 3 năm);

Học phí HK6 đối với học sinh khóa 7 (hệ 3 năm)

 

Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn quy định các khoản thu đối với học sinh đang theo học hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy của trường năm học 2016-2017 (Áp dụng từ ngày 01/12/2016) như sau:

1. Mức thu học phí HK2 đối với học sinh khóa 9 (hệ 2 năm, hệ 3 năm, hệ 18 tháng):

- Ngành Quản trị mạng máy tính

- Ngành Thiết kế và quản lý Website

- Ngành Kế toán doanh nghiệp

- Ngành Marketing

- Ngành Hướng dẫn du lịch

- Ngành Pháp luật

- Ngành Dược sỹ trung cấp

- Ngành Điều dưỡng

- Ngành Y sỹ

- Ngành Sư phạm mầm non

- Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Ngành Hộ sinh

4.000.000 đồng/ học kỳ

4.000.000 đồng/ học kỳ

4.000.000 đồng/ học kỳ

4.000.000 đồng/ học kỳ

4.000.000 đồng/ học kỳ

4.500.000 đồng/ học kỳ

5.500.000 đồng/ học kỳ

5.500.000 đồng/ học kỳ

5.500.000 đồng/ học kỳ

6.000.000 đồng/ học kỳ

6.000.000 đồng/ học kỳ

6.500.000 đồng/ học kỳ

 

2. Mức thu học phí HK4 đối với học sinh khóa 8 (hệ 2 năm, hệ 3 năm) và HK6 đối với học sinh khóa 7 (hệ 3 năm):

- Ngành Quản trị mạng máy tính

- Ngành Thiết kế và quản lý Website

- Ngành Kế toán doanh nghiệp

- Ngành Marketing

- Ngành Hướng dẫn du lịch

- Ngành Dược sỹ trung cấp

- Ngành Điều dưỡng

- Ngành Y sỹ

- Ngành Sư phạm mầm non

- Ngành Hộ sinh

4.000.000 đồng/ học kỳ

4.000.000 đồng/ học kỳ

4.000.000 đồng/ học kỳ

4.000.000 đồng/ học kỳ

4.400.000 đồng/ học kỳ

6.000.000 đồng/ học kỳ

6.000.000 đồng/ học kỳ

6.000.000 đồng/ học kỳ

6.000.000 đồng/ học kỳ

6.500.000 đồng/ học kỳ

 

Học sinh không thực hiện nghĩa vụ đóng học phí đúng thời hạn sẽ không được dự thi.

- Thời gian: đến hết ngày  31/03/2017.

- Lưu ý: Đối với học sinh đang học tập tại Cơ sở 2 (1A, Nguyễn Văn Lượng, P6, Q.Gò Vấp, TP.HCM), tiền học phí mỗi kỳ sẽ được cộng thêm 80.000đ phí tiền điện sử dụng máy lạnh.

 

Nơi nhận:

- BGH (chỉ đạo thực hiện);

- Các đơn vị trực thuộc trường (p/h thực hiện);

- Học sinh các lớp Khóa 7, Khóa 8, Khóa 9 (thực hiện);

- Dán bảng tin;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT/ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Châu Văn Dưỡng

 

Thông báo - Sự kiện

Thống kê