Home Thực tập

Công ty KBHONEY tuyển trình dược viên tập sự

  Chương trình được triển khai với TRÌNH DƯỢC VIÊN TẬP SỰ KBHONEY 2014 mục đích xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ tài năng đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của công ty trong tương lai.   Hotline:  0942 843 843 ..
1