Home Tuyển dụng

Tuyển dụng Bách Khoa Sài Gòn

1. Tuyển dụng nhân viên (09/06/2017)
2. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CƠ HỮU NĂM 2017
3. Tuyển dụng nhân viên quản lý phòng Đào tạo, Nhân viên quản lý HSSV 2017
4. Tuyển dụng Trưởng phòng Tuyển Sinh
5. Tuyển dụng chuyên viên Marketing
6. Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh năm 2017
7. Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng đào tạo, công tác HSSV
8. Bệnh viện Thủ Đức thông báo tuyển dụng
9. Tuyển cán bộ làm việc tại Văn phòng Đoàn Thanh niên
10. Tuyển dụng giáo viên ngành Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh
11. Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh tháng 04/2016
12. Tuyển dụng giảng viên Luật và Kỹ thuật phục hình răng
13. Thông báo tuyển nhân viên phòng Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp
14. Thông báo tuyển giáo viên (25/08/2015)
15. Thông báo tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh
16. Thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe
17. Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh
18. Thông báo tuyển dụng cán bộ quản lý, Giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng (04/03/2015)
19. Tuyển dụng nhân viên văn phòng
20. Thông báo tuyển dụng giảng viên (21/10)
21. Tuyển dụng nhân viên khoa Y dược (17/10)
22. Tuyển dụng Phó Trưởng Khối Y Sĩ (tháng 09/2014)
23. Tuyển dụng Phó Trưởng Khối Dược Sĩ (tháng 09/2014)
24. Tuyển dụng nhân viên quản lý phòng đào tạo, nhân viên quản lý HSSV
25. Thông báo tuyển dụng tháng 6/2014

Thống kê