Home Tuyển dụng

Tuyển dụng Bách Khoa Sài Gòn

1. Tuyển dụng nhân sự
2. Chuyên viên marketing
3. Nhân viên Kỹ thuật: Làm điện - nước và quản lý cơ sở vật chất
4. Tuyển dụng nhân viên (09/06/2017)
5. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CƠ HỮU NĂM 2017
6. Tuyển dụng nhân viên quản lý phòng Đào tạo, Nhân viên quản lý HSSV 2017
7. Tuyển dụng Trưởng phòng Tuyển Sinh
8. Tuyển dụng chuyên viên Marketing
9. Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh năm 2017
10. Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng đào tạo, công tác HSSV
11. Bệnh viện Thủ Đức thông báo tuyển dụng
12. Tuyển cán bộ làm việc tại Văn phòng Đoàn Thanh niên
13. Tuyển dụng giáo viên ngành Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh
14. Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh tháng 04/2016
15. Tuyển dụng giảng viên Luật và Kỹ thuật phục hình răng
16. Thông báo tuyển nhân viên phòng Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp
17. Thông báo tuyển giáo viên (25/08/2015)
18. Thông báo tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh
19. Thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe
20. Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh
21. Thông báo tuyển dụng cán bộ quản lý, Giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng (04/03/2015)
22. Tuyển dụng nhân viên văn phòng
23. Thông báo tuyển dụng giảng viên (21/10)
24. Tuyển dụng nhân viên khoa Y dược (17/10)
25. Tuyển dụng Phó Trưởng Khối Y Sĩ (tháng 09/2014)
26. Tuyển dụng Phó Trưởng Khối Dược Sĩ (tháng 09/2014)
27. Tuyển dụng nhân viên quản lý phòng đào tạo, nhân viên quản lý HSSV
28. Thông báo tuyển dụng tháng 6/2014

Thống kê