Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

 

QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA  ĐỐI VỚI HỌC SINH TỐT NGHIỆP 
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

NGÀNH: THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ WEB 
MÃ NGÀNH: 5480215

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-TB-BGH ngày 10 tháng 04 năm 2010)

 

1.Mục tiêu đào tạo

Chương trình cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành về chuyên ngành thiết kế và quản trị webite, đồng thời giáo dục người học có thái độ lao động tốt, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỹ luật, có sức khỏe, có trách nhiệm và lợi ích của dân tộc 

 

2. Kiến thức.

Có kiến thức hiểu biết cơ bản về đồ họa vi tính đa truyền thông, về thiết kế, lập trình web.

Có kỹ năng sử dụng các chương trình đồ họa vi tính phổ biến hiện nay để phục vụ cho việc thiết kế và lập trình web.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh thông thường tương đương trình độ A, đọc và hiểu một phần các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

 

3. Kỹ năng. Thực hiện thành thạo các kỹ năng về:

Có khả năng thiết kế trang trí các sản phẩm thương mại như: Quảng cáo, nhãn hiệu sản phẩm.

Có khả năng thiết kế lập trình web tĩnh và động, ứng dụng đồ họa đa truyền thông vào ứng dụng web.

 

4. Thái độ và hành vi.

Có nhận thức chính trị đúng đắn, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.

Có ý thức nghề nghiệp, thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy phạm trong khi hành nghề.

Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao.

Có hoài bão về nghề nghiệp được đào tạo.

 

5. Vị trí và khả năng công tác.

Làm nhân viên thiết kế đồ họa cho các doanh nghiệp thuộc các ngành quảng cáo, in ấn, xử lý ảnh

Làm nhân viên thiết kế và lập trình web cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ.

Học sinh có thể học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp, có thể học liên thông lên Cao đẳng, Đại học theo đúng chuyên ngành hoặc các ngành Công nghệ thông tin khác.

nộp hồ sơ trực tuyến

hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường

video giới thiệu trường

Truong trung cap