Giới thiệu Trường

Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn được thành lập năm 2008, trải qua 08 năm hình thành và phát triển, hiện tại Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn có 09 ngành đạo tạo, năm 2016 nhà trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ mở thêm 03 ngành đào tạo nâng tổng số ngành đào tạo tại ...
Tầm nhìn - Sứ mệnh

Mục đích của Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn được thể hiện thông qua hệ thống sứ mệnh, tầm nhìn, và các giá trị cơ bản. Việc hoạch định này mang ý nghĩa chiến lược là nhằm hướng đến việc hình thành, truyền thông, và thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, và các giá ...


Chiến lược

Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn cam kết nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, nghiên cứu, hợp tác quốc tế...vươn lên đứng đầu trong hệ thống các trường chuyên nghiệp. Việc phát triển của Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn sẽ được thực hiện thông qua năm ...nộp hồ sơ trực tuyến

hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường

video giới thiệu trường