Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

 

 

STT Tên đối tác Hợp tác
1

Hip hi Cao đẳng Cng đồng Vit Nam (VACC)

Là thành viên của Hiệp hội
2

Trường Đại Hc Trà Vinh

Đặt điểm đào tạo tại liên thông, vừa làm vừa học, từ xa tại trường TC Bách Khoa Sài Gòn
 IIG Việt Nam IIG Việt Nam Đối tác chính thức; Đào tạo Giáo viên Ngoại ngữ - Tin học; Đặt điểm tổ chức thi chứng chỉ Quốc tế: MOS, IC3, TOEIC, TOEFL; Đại lý phân phối phần mềm học tiếng Anh trực tuyến EDO

nộp hồ sơ trực tuyến

hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường

video giới thiệu trường

Truong trung cap