Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

Thông tin học bổng dành cho sinh viên Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn
Học sinh, sinh viên hệ chính quy Trung cấp chuyên nghiệp xét tuyển trong các kỳ tuyển sinh hàng năm. Ngoài ra, học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số, thương binh, người tàn tật...được nhà trường xác nhận hồ sơ và hỗ trợ các thủ tục hưởng các chế độ chính sách tại địa phương.

+ Quy định - Quy trình cấp học bổng

+ Danh sách sinh viên nhận học bổng

+ Hướng dẫn nộp hồ sơ học bổng

nộp hồ sơ trực tuyến

hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường

video giới thiệu trường

Truong trung cap