• Xác định tầm nhìn trở thành một trường trường hàng đầu trong việc đào tạo gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp và nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước; trong những năm qua, Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn đã không ngừng đẩy mạnh hợp tác đào tạo với các trường đại học trên thế giới để tạo cơ hội trải nghiệm học tập quốc tế cho sinh viên thông qua việc xây dựng các chương trình quốc tế.

  • Trường Bách Khoa Sài Gòn luôn trú trọng đến việc xây dựng hệ thống đối tác trong và ngoài nước là là một trong những hoạt động quan trọng trong việc thực hiện sứ mệng của Trường Bách Khoa Sài Gòn sẽ đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ có đủ phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho xã hội và cạnh tranh tốt trên thị trường lao động toàn cầu.

Cung cấp thông tin về việc làm part time cho sinh viên đang học tại trường và full time cho các sinh viên mới ra trường với các ngành Điều dưỡng, Dược si, Y sĩ, Hộ sinh, Sư phạm mầm non, Kế toán doanh nghiệp, quản trị mạng,...Tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu đăng thông tin tuyển dụng vui lòng liên hệ email: nmquang@bachkhoasaigon.edu.vn