Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

I. Tại cơ sở 1:
1. Dành cho HSSV các ngành học đăng ký riêng lẻ lịch học sáng, chiều và tối
- Lịch ôn tập , xem tại đây:01.CS1_Lịch ôn.pdf
- Danh sách, xem tại đây:02.CS1_DS_Tinhoc.pdf                  3.CS1_DS_Ngoại Ngữ.pdf
 
2. Dành cho Lớp 01YS09B1 và 01KT09B1 đăng ký lịch học tối 
- Lịch ôn tập , xem tại đây:4.CS1_Lịch ôn tối.pdf             
- Danh sách, xem tại đây: 5.CS1_DS_TinHoc_Tối.pdf             6.CS1_DS_NgoaiNgu_Tối.pdf
 
II. Tại Cơ sở 2:
- Lịch ôn tập , xem tại đây: 7.CS2_Lịch ôn.pdf
- Danh sách, xem tại đây:8.CS2_DS_Tinhoc.pdf                    9.CS2_DS_NgoaiNgu.pdf
 
III. Lịch thi chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ
1. Tại Cơ sở 1:
- Lịch thi, xem tại đây:10.Lịch thi.pdf
- Danh sách phân nhóm tin học, xem tại đây:11.CS1_DS_Thi_TinHoc.pdf
- Danh sách phân nhóm ngoại ngữ, xem tại đây:12.CS1_DS_Thi_NgoaiNgu.pdf
 
2. Tại Cơ sở 2:
- Lịch thi, xem tại đây:10.Lịch thi.pdf
- Danh sách phân nhóm tin học, xem tại đây:13.CS2_DS_Thi_TinHoc.pdf
- Danh sách phân nhóm ngoại ngữ, xem tại đây:14.CS2_DS_Thi_NgoaiNgu.pdf

Lưu ý: Danh sách này là những bạn đăng ký đến ngày 16/07/2018 những bạn đăng ký sau ngày này sẽ có thông báo mới sau.

Để hỗ trợ thông tin chi tiết hơn, HSSV vui lòng liên hệ

 

- CS Củ Chi: 0283 792 3600
- CS Gò Vấp: 0283 984 0821
- Hotline/Zalo: 0963 2000 15

 

---Chúc các bạn học sinh một kỳ thi thành công---

nộp hồ sơ trực tuyến

hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường

video giới thiệu trường

Truong trung cap