Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN THÁNG 06

Khóa 09


 

Gửi các bạn học sinh khóa 09 và 08 hệ 3 năm

 

---Chúc các Bạn một kỳ thi thành công---