Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN THÁNG 08/2018

 

 

Gửi các bạn học sinh lịch thi tháng 07/2018

 

 

---Chúc các Bạn một kỳ thi thành công---