Liên thông Đại học Điều dưỡng sau khi tốt nghiệp Trung cấp chính quy

Học nâng cao trình độ đang là xu thế của nhiều người làm trong các cơ sở y tế cụ thể là ngành điều dưỡng. Trong sự phát triển chung của xã hội, việc yêu cầu nhân lực trình độ cao đang thực sự cần thiết, vai trò của người điều dưỡng viên hiện nay là một mắc xích không thể thiếu trong việc chăm sóc sức khỏe. Vì thế nhu cầu học Liên thông Đại học Điều dưỡng Tp.HCm ngày càng tăng.   Liên thông điều dưỡng ngay khi tốt nghiệp Trung cấp ? Như đã nói, nhu cầu học ..
1