Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

 

Ngày 04/04/2008

 • Trường Trung cấp Tư thục Kinh tế - Kỹ thuật Tây Bắc được thành lập thep Quyết định số 1519/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
   
 • Ngay từ khi mới thành lập nhà trường trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo với quy mô hơn 1000 học sinh.

 


Ngày 11/06/2012

 • Trường Trung cấp Tư thục Kinh tế - Kỹ thuật Tây Bắc được phép đổi tên thành Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn theo Quyết định số 3037/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ngày 08/06/2010

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 3236/BGDĐT-GDĐH về việc cho phép Trường Đại học Trà Vinh liên kết với Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn đào tạo trình độ cao đẳng, đại học liên thông;

 

Ngày 16/2/2011

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 680/BGDĐT-GDĐH về việc cho phép Trường Đại học Trà Vinh liên kết với Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học;

 

Ngày 27/07/2012

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 4845/BGDĐT-GDĐH về việc cho phép Trường Đại học Trà Vinh liên kết với Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn đào tạo trình độ cao đẳng vừa làm vừa học;

 

Ngày 06/04/2012

 • Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 802/GDĐT-GDCN&ĐH về việc cho phép Trường Đại học Trà Vinh đặt trạm đào tạo từ xa tại Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn;

 

 • Việc cho phép liên kết đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tạo điều kiện học tập thuận lợi cho nhiều học sinh, sinh viên muốn được học tiếp sau bậc trung cấp chuyên nghiệp

 

 • Nhà trường đã thực hiện kiểm định đánh giá trong và đăng ký kiểm định quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2008 - phiên bản mới nhất hiện nay do đơn vị Quốc tế kiểm định InterTek (Hoa Kỳ).

 

Tháng 08 năm 2012 

 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn vinh dự được UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và các Sở Ban ngành trong Ban Tổ chức đề cử tham dự Đoàn Xúc tiến đầu tư giữa Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam  và  Manila - Philippines từ ngày 26/08/2012 -> 31/08/2012 để ký kết hợp tác đào tạo ngành Điều dưỡng cùng Trường Đại học Trinity University Of ASIA – Philippines.

 

Ngày 25/04/2013

 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn (SPC) và  Học Viện Kỹ thuật Vô Tích (WXIT) tỉnh Giang Tô - Trung Quốc ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ các ngành thuộc khối Kinh tế - Kỹ thuật và Dịch vụ.

 

 • Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo đầu ra cho sinh viên ngày 29 tháng 06 năm 2013 Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn đã tiến hành ký kết Thỏa thuận Hợp tác Cổ đông Chiến lược với công ty Le&Associates (L&A). L&A là công ty hàng đầu trong việc phát triển và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao tại ViệtNamvà các nước trong khu vực. Với việc ký kết hợp tác này học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn sẽ được tạo điều kiện hỗ trợ trong việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

 

Tháng 10 năm 2013

 • Thông qua Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn vinh dự đón tiếp tình nguyện viên đến từ Tổ Chức Hỗ Trợ Đại Học Thế Giới, Canada (WUSC) -  đến thăm và làm việc tại trường. Trở thành thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng ViệtNam, nhà trường sẽ được hỗ trợ trong việc trao đổi kinh nghiệm trong quá trình đào tạo và quản lý...

 

Tháng 12 năm 2013

 • đã diễn ra lễ ký kết hợp tác Đào tạo Quốc tế giữa Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn và Trường Đại học Adamson – Philippines đối với ngành Điều dưỡng tiên tiến, học sinh học tại Việt Nam 02 năm, sau đó chuyển tiếp sang 02 năm học tại Manila Philippines, đây là điểm đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển đào tạo theo hướng quốc tế  của Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.

 

Tháng 02 năm 2014

 • Vừa qua Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn vinh dự được đón tiếp lãnh đạo trường Charlton Brown (Úc) đến thăm và làm việc tại trường với mục đích xúc tiến chương trình  liên kết đào tạo ngành Điều dưỡng giữa trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn và trường Charlton Brown đã được đặt nền móng từ năm 2012 trước đó.

 

Tháng 02 năm 2014

 • Với việc triển khai Thông tư số 01 ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn đã ký kết thỏa thuận hợp tác MOU giữa IIG Việt Nam (Đại diện của Viện Khảo Thí Giáo Dục Hoa Kỳ tại Việt Nam) về Chuẩn đầu ra Tin học và Ngoại ngữ áp dụng bắt đầu từ khóa 06 cho sinh viên của trường. Theo ký kết hợp tác này thì Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn là trường tiên phong đầu tiên thực hiện chuẩn quốc tế về đầu ra tin học và ngoại ngữ trong hệ thống các trường trung cấp chuyên nghiệp trên cả nước, thúc đẩy chất lượng đào tạo của nhà trường ngày một nâng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội và xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay.

 

Ngày 20/03/2014

 • Charlton Brown (Úc) đã cấp giấy chứng nhận cho Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn chính thức là đại diện tại ViệtNam.

Ngày 28/04/2014

 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài gòn chính thức tiếp đón Đoàn Bộ kinh tế và Năng lượng CHLB Đức đến thăm và làm việc với trường xung quanh vấn đề hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực y tế cho CHLB Đức.
Ngày 31/03/2015
Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn chính thức nhận quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn.
 

nộp hồ sơ trực tuyến

hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường

video giới thiệu trường

Truong trung cap