Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

Phiếu xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp Hệ 12+02+03 tháng. Dành cho thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp (Trượt tốt nghiệp THPT)