Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

THÔNG BÁO 

(V/v Bổ sung hồ sơ chuẩn bị thi tốt nghiệp năm 2018)

 

Nội dung thông báo: 

Danh sách chi tiết  (các bạn xem ở từng sheet tương ứng với CS1 + CS2 khóa 9 và khóa 8) : 

nộp hồ sơ trực tuyến

hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường

video giới thiệu trường

Truong trung cap