Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

 

 

Thông Báo


Nhà trường thông báo đến tất cả các bạn HSSV đã tham gia bảo hiểm y tế, vui lòng đến phòng tuyển sinh nhận thẻ bảo hiểm. Thời gian nhận thẻ từ ngày 29/11 đến ngày 6/12.  Khi đi các bạn vui lòng đem theo CMND hoặc thẻ HSSV.


Trân trọng.


BKSG QUA BÁO ĐÀI

video lễ tốt nghiệp

Giới Thiệu Trường

video giới thiệu trường