Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

  • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn thông báo tạm ngưng các hoạt động dạy và học thực hành xem chi tiết trong thông báo
  • Nhà trường gửi các học viên hướng dẫn học online trên nền tảng Google Meet: Link hướng dẫn

Thông báo tạm ngưng hoạt động dạy học thực hành

nộp hồ sơ trực tuyến

hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường

video giới thiệu trường

Truong trung cap