Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, đề nghị của Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị và Trưởng các Khoa chuyên môn. Vào ngày 26/07/2015 tại Trường Bách Khoa Sài Gòn đã tổ chức đợt thao giảng tháng 07 năm 2015 nhằm tạo cơ hội để giáo viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, phát huy tính sáng tạo về phương pháp dạy học, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng hiệu quả các phương tiện, tư liệu giảng dạy và nghiên cứu khoa học… Bên cạnh đó đợt thao giảng cũng là dịp để Nhà trường tiếp tục tuyển chọn ra những giáo viên có chất lượng bổ sung vào đội ngũ giáo viên hiện tại của Nhà trường.

Hội đồng chuyên môn

 Hội đồng chuyên môn

 

Nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả của đợt thao giảng, Ban Thanh tra và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường đã thành lập Hội đồng chuyên môn bao gồm Ban Giám hiệu, Trưởng các Khoa chuyên môn, Trưởng các Bộ môn và giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố của Nhà trường nhằm đánh giá chính xác năng lực giảng dạy của các giáo viên. Qua đó có những góp ý, trao đổi để phát huy tốt hơn nữa khả năng truyền thụ của giáo viên đến với người học, các kỹ năng sư phạm hiệu quả, cũng như tuyển chọn được các giáo viên có chất lượng tham gia vào đội ngũ sư phạm của Nhà trường.

Giáo viên Khoa Kỹ thuật tham gia thao giảng

 

Đợt thao giảng lần này có 23 giáo viên đến từ các Khoa chuyên môn và các đơn vị khác đến tham gia thao giảng. Mỗi giáo viên đã chọn và trình bày 15-20 phút giảng dạy 01 tiết học của 01 học phần tự chọn, trong quá trình giáo viên giảng dạy Hội đồng chuyên môn và học sinh sẽ đặt các câu hỏi nhằm phát huy khả năng tương tác và kiến thức chuyên môn của giáo viên thao giảng. Sau khi giáo viên kết thúc thao giảng Hội đồng chuyên môn tổ chức chấm điểm độc lập, rồi ngay sau đó chuyển các phiếu điểm về lại cho Ban Thanh tra để đảm bảo tính công bằng trong đợt thao giảng lần này.  

Giáo viên Khoa Y-Dược tham gia thao giảng

 

Qua 1 ngày làm việc, đợt thao giảng lần này của Nhà trường đã kết thúc tốt đẹp. Theo đánh giá của Hội đồng chuyên môn thì giáo viên tham gia thao giảng đợt này có chất lượng rất tốt về cả kiến thức, lẫn kỹ năng sư phạm. Các giáo viên đã vận dụng tốt các kiến thức và có sự tương tác tốt với người học khiến các tiết học trở nên rất sinh động, thu hút người học. Với các hoạt động thao giảng có chất lượng như vậy thì giáo viên cuả Nhà trường lại tiếp tục được nâng cao hơn nữa về trình độ sư phạm, nhà trường cũng bổ sung thêm được những giáo viên có chất lượng về với đội ngũ sư phạm Nhà trường.

BKSG QUA BÁO ĐÀI

video lễ tốt nghiệp

Giới Thiệu Trường

video giới thiệu trường