Home Thông tin tuyến sinh 2018 Chương trình Điều dưỡng tiên tiến 2+2

Chương trình Điều dưỡng tiên tiến 2+2


THÔNG BÁO XÉT TUYỂN
(Không thi tuyển đầu vào)

CHƯƠNG TRÌNH  ĐIỀU DƯỠNG TIÊN TIẾN 2 + 2
GIỮA TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ADAMSON (PHILIPPINES)
(SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC CHUYỂN TIẾP 02 NĂM TẠI PHILIPPINES ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG QUỐC TẾ)

I./ NGÀNH ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

1. Ngành đào tạo: Điều dưỡng đa khoa

2. Thời gian đào tạo:

+ 02 năm đầu học tại Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn (Việt Nam), học 06 học kỳ (trong đó có 04 học kỳ chính và 02 học kỳ hè), được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam + Chứng nhận công nhận kết quả kiến thức chương trình tương đương 02 năm đầu của chương trình cử nhân đại học Điều dưỡng của Trường Đại học Adamson (Philippines).
+ 02 năm tiếp theo học tại Trường Đại học Adamson (Philippines) để được cấp bằng Cử nhân đại học ngành Điều dưỡng quốc tế.

 

Giới thiệu

 

Trụ sở chính:

  Địa chỉ 
Số 83, Bùi Thị He, TT. Củ Chi, H. Củ Chi, TP.HCM 


 Điện thoại

(028) 37.909.800
(028) 37.908574

    0944.422.446

 

Cơ sở Gò Vấp:

 Địa chỉ
Số 1A, Nguyễn Văn Lượng, P.6, Q. Gò Vấp, TP.HCM 
 

 Điện thoại

(028) 66.813.850
     0979.953.763
    0944.422.447 


Thống kê