Home Tuyển dụng

Tuyển dụng Bách Khoa Sài Gòn

1. Tuyển dụng nhân viên
2. Tuyển dụng giáo viên Cơ hữu
3. Tuyển dụng Cán bộ quản lý ngành Y Dược
4. Tuyển dụng giảng viên và kỹ thuật viên
5. Tuyển dụng kỹ thuật viên Khoa Dược
6. Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật điện nước và kỹ thuật mạng máy tính
7. Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật máy tính
8. Tuyển dụng nhân sự
9. Chuyên viên marketing
10. Nhân viên Kỹ thuật: Làm điện - nước và quản lý cơ sở vật chất
11. Tuyển dụng nhân viên (09/06/2017)
12. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CƠ HỮU NĂM 2017
13. Tuyển dụng nhân viên quản lý phòng Đào tạo, Nhân viên quản lý HSSV 2017
14. Tuyển dụng Trưởng phòng Tuyển Sinh
15. Tuyển dụng chuyên viên Marketing
16. Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh năm 2017
17. Thông báo tuyển dụng nhân viên phòng đào tạo, công tác HSSV
18. Bệnh viện Thủ Đức thông báo tuyển dụng
19. Tuyển cán bộ làm việc tại Văn phòng Đoàn Thanh niên
20. Tuyển dụng giáo viên ngành Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh
21. Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh tháng 04/2016
22. Tuyển dụng giảng viên Luật và Kỹ thuật phục hình răng
23. Thông báo tuyển nhân viên phòng Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp
24. Thông báo tuyển giáo viên (25/08/2015)
25. Thông báo tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh
26. Thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe
27. Thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh
28. Thông báo tuyển dụng cán bộ quản lý, Giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng (04/03/2015)
29. Tuyển dụng nhân viên văn phòng
30. Thông báo tuyển dụng giảng viên (21/10)
31. Tuyển dụng nhân viên khoa Y dược (17/10)
32. Tuyển dụng Phó Trưởng Khối Y Sĩ (tháng 09/2014)
33. Tuyển dụng Phó Trưởng Khối Dược Sĩ (tháng 09/2014)
34. Tuyển dụng nhân viên quản lý phòng đào tạo, nhân viên quản lý HSSV
35. Thông báo tuyển dụng tháng 6/2014