Home Chương trình đào tạo

Pháp luật

Mùa tuyển sinh năm 2018 đang đến gần cũng chính là “mùa trăn trở” với nhiều lo lắng của Quý phụ huynh và các thí sinh. Tuy nhiên, mùa ..
1

Quản trị Mạng máy tính

Học sinh TCCN ngành Quản trị Mạng máy tính, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan ..
1

Y sĩ văn bằng 2

Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành Y sỹ thuộc khối ngành khoa học sức khỏe. Sau khi học xong, người học được cấp bằng tốt ..
1

Hướng dẫn du lịch

Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu ở vị trí công việc. Có khã năng đảm nhiệm vai ..
1

Dược sĩ Trung cấp

Sau khi học xong, người Dược sĩ Trung cấp có kiến thức, kỹ năng thực hành, có đạo đức, nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỹ luật, có tinh thần ..
1

Điều dưỡng đa khoa

Sau khi học xong, người điều dưỡng đa khoa có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trước sức khỏe và tính mạng người bệnh; có ..
1

Y sĩ đa khoa

    Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành Y sỹ đa khoa xây dựng và ban hành dựa trên chương trình y sĩ của Bộ Giáo dục và ..
1

Hộ sinh

Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành Hộ sinh thuộc khối ngành khoa học sức khỏe dùng chung cho các trường, các cơ sở đào tạo ..
1

Sư phạm mầm non

  Chương trình giúp người học có được những kiến thức cốt lõi và kỹ năng cơ bản trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, đáp ..
1

Xây dựng dân dụng - Công nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây ..
1

Kế toán doanh nghiệp

Nắm vững các kiến thức về luật kinh tế, tài chính tiền tệ – tín dụng, các kiến thức về pháp luật.  Có khả năng vận dụng kiến thức ..
1

Marketing

Marketing trong thực tế nhiều thách thức của môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu thông qua việc tiếp cận một cách có hệ thống tiến trình Marketing ..
1

Thống kê