Quản Trị Mạng Máy Tính Lên Ngôi Trong Thời Đại 4.0

Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0, thời điểm mà công nghệ thông tin (CNTT) làm chủ đời sống. Điều đó làm cho lĩnh vực này trở thành mảng ngành hot nhất và có cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Đặc biệt, với những tiến bộ to lớn trong công nghệ trong vài thập kỷ qua, các ...Ngành Quản trị mạng máy tính - Công việc và cơ hội

Ngày nay, quản trị mạng máy tính có một vai trò vô cùng quan trọng, nó chính là nhân tố giúp kết nối, trao đổi giữa các cá nhân và các thành phần trong xã hội. Và ngày càng khẳng định vị thế không thể thiếu trong đời sống kinh tế xã hội ở các quốc gia. Chính vì ...


Trung cấp Công nghệ thông tin và những công việc “hái ra tiền”

Trong thời buổi bùng nổ sự phát triển về internet, máy tính ngày càng khẳng định vị trí và vai trò quan trọng gần như không thể thiếu của mình đối với con người. Các ngành học liên quan đến máy tính ngày càng phổ biến, lan rộng và nhận được nhiều sự đăng kí tham ...


Bạn sẽ làm gì để tận dụng sức mạnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0?

Trong thời kì công nghệ 4.0 bùng nổ không có gì quá bất ngờ khi mà ngành công nghệ thông tin luôn chiếm giữ một vị thế quan trọng. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang làm thay đổi không chỉ kinh tế mà cả về văn hóa, xã hội một cách toàn diện. Giới trẻ hiện nay nhất ...


Ngành Quản trị mạng máy tính là gì - Ra trường làm việc ở đâu ?

Trong xã hội phát triển, quản trị mạng máy tính đóng vai trò quan trọng, nó chính là nhân tố giúp kết nối và trao đổi giữa các thành phần của xã hội toàn cầu và đang dần khẳng định vị thế không thể thiếu của mình trong đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam. Nhiều ...