Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

 

QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA  ĐỐI VỚI HỌC SINH TỐT NGHIỆP 
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 
MÃ NGÀNH: 5340302

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-TB-BGH ngày 10 tháng 04 năm 2010)

 

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo chuyên viên ngành kế toán doanh nghiệp phát triển toàn diện về tri thức, đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ, có năng lực làm việc và trung thành với lý tưởng cách mạng Việt nam.

2. Kiến thức.

Có trình độ tin học cơ bản tương đương trình độ A, sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm chuyên ngành kế toán, thư điện tử, tìm kiếm tài liệu trên mạng internet……

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh thông thường tương đương trình độ A, đọc và hiểu một phần các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Có sự hiểu biết các quá trình liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật của đất nước.

Có sự hiểu biết và khả năng thiết kế, tiến hành thu thập xử lý các dữ liệu liên quan thuộc ngành nghề đào tạo.

Có sự hiểu biết và khả năng thiết kế, tiến hành thu thập xử lý các dữ liệu liên quan thuộc ngành nghề đào tạo (thiết lập chứng từ, sổ sách, báo cáo thuế và quản lý dữ liệu theo quy định của doanh nghiệp).

Có khả năng xây dựng và tổ chức điều hành các hoạt động có quan hệ đến việc quản lý cung cấp thông tin tài chính liên quan.

3. Kỹ năng 

Thực hiện thành thạo các kỹ năng về: công nợ, thu chi, thuế, báo cáo tài chính, Kế toán thanh toán

4. Thái độ và hành vi.

Có nhận thức chính trị đúng đắn, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.

Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị và trong đời sống kinh tế – xã hội.

Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao.

5. Vị trí và khả năng công tác.

Sinh viên học ngành kế toán doanh nghiệp có thể đảm nhận công tác với tư cách là nhân viên kế toán, chuyên viên tư vấn kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ và các tổ chức có thu – chi.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ.

Học sinh có thể học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp, có thể học liên thông lên Cao đẳng, Đại học theo đúng chuyên ngành hoặc các ngành kinh tế khác.

Xem thêm nội dung chương trình đào tạo kế toán doanh nghiệp

Một số hình ảnh trong Phòng thực tập của Khoa Kinh tế - Kỹ thuật

ke toan doanh nghiep thuc hanh ke toan doanh nghiep
gio hoc ke toan doanh nghiep thuc hanh ke toan doanh nghiep
nganh ke toan doanh nghiep giao vien huong dan lop ke toan
lop hoc tieu bieu cua nganh ke toan doanh nghiep thay huong dan ke toan

nộp hồ sơ trực tuyến

hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường

video giới thiệu trường

Truong trung cap